De Verwijsindex en leerplicht & RMC

De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Soms komen leerlingen niet op school, omdat ze ziek zijn of omdat ze spijbelen (zonder dat de ouders dat weten). Als dat vaker gebeurt kunnen leerlingen in hun ontwikkeling achterop raken. Als het kind niet naar school gaat, worden ouders hierop aangesproken door de school of de leerplichtambtenaar. Kinderen van 12 jaar en ouder hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.

Voor het adequaat uitvoeren van leerplichtwet is het nodig om informatie van ketenpartners te ontvangen. Door het afgeven van een signaal in de Verwijsindex krijgt de leerplichtambtenaar zicht op wie er betrokken zijn bij de jeugdige of het gezin.

Het grootste deel van de tijd zijn leerplichtambtenaren bezig een oplossing te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar kunnen brengen. Als het gaat om voortijdig schoolverlaten werkt de leerplichtambtenaar samen met het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten kortweg: RMC.

Voor het maken van een eigen profiel kunnen leerplichtambtenaren gebruik maken van een voorbeeldprofiel.