Wat is de Verwijsindex Fryslân

De Verwijsindex Fryslân (ViF) is een digitaal contactinstrument voor professionals, betrokken bij kinderen/jeugdigen van 0 tot 23 jaar en/of hun ouders. Professionals  kunnen hun betrokkenheid bij een kind/jeugdige tot 23 jaar aangeven door middel van het afgeven van een signaal. Als een professional betrokken is bij de ouders, kan er ook een signaal op het kind of de jeugdige worden afgegeven.

Als twee of meer professionals een signaal afgeven op één uniek kind of een broertje/zusje is er sprake van een match. Deze professionals krijgen elkaars contactgegevens en nemen contact met elkaar op. Wat er vervolgens afgestemd wordt, hangt af van de casus. In het ene geval zal er een overleg gepland worden, het liefst met ouder(s) en/of jeugdige erbij. In het andere geval zal het blijven bij telefonische afstemming en is verdere samenwerking niet nodig.

De bedoeling van de Verwijsindex is het in kaart krijgen wie allemaal betrokken zijn bij een kind/jeugdige/gezin, met andere woorden: de blinde vlek voorkomen!

Naast de wettelijke verplichting in de Jeugdwet 2015 om gebruik te maken van de Verwijsindex, is het ook een voorwaarde voor zorginkoop.