De Verwijsindex & het onderwijs

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn plaatsen waar de medewerkers continu betrokken zijn bij kinderen en/of jeugdigen. Uiteraard worden hier niet alle kinderen/jeugdigen gesignaleerd. Medewerkers in het onderwijs kunnen hun betrokkenheid bij een kind/jeugdige signaleren op het moment dat er extra ondersteuning gewenst is of wanneer het gewenst is om in contact te treden met externen.

Het doel van de Verwijsindex blijft hetzelfde: de best mogelijke ondersteuning en begeleiding aan een kind, jeugdige en gezin bieden! Hiervoor is het nodig dat ondersteuning, begeleiding en hulpverlening op elkaar wordt afgestemd.