De Verwijsindex & de kinderopvang

Kinderopvanglocaties zijn plaatsen waar de medewerkers continu betrokken zijn bij kinderen. Uiteraard worden hier niet alle kinderen gesignaleerd. Medewerkers in de kinderopvang kunnen hun betrokkenheid bij een kind signaleren op het moment dat er extra ondersteuning gewenst is of wanneer het gewenst is om in contact te treden met externen.

Het doel van de Verwijsindex blijft hetzelfde: de best mogelijke ondersteuning en begeleiding aan een kind en gezin bieden! Hiervoor is het nodig dat ondersteuning, begeleiding en hulpverlening op elkaar wordt afgestemd.